Aktuálně

Máme skleněnou plastiku sv. Yva! Zakládající partnerka Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o.
- JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D. získala prestižní ocenění Právník roku v kategorii finanční právo.
Čtrnáctý ročník celojustiční soutěže pořádala Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ
Slavnostní galavečer, při kterém převzalo titul celkem deset právníků z různých oblastí práva, se uskutečnil
dne 1. února 2019 v pražském TOP HOTELu.

O nás

Jsme advokátní kanceláří s výjimečnou praxí v oblasti daňového práva a daňového řízení.
Strategický partner, obhájce práv a oprávněných zájmů klientů během daňových či soudních řízení.

 

Klademe důraz na jiný, osobnější přístup. Záleží nám na tom, aby se klienti cítili komfortně, a uděláme pro to maximum. Podpora, aktivní pomoc, srozumitelná komunikace a profesionalita jsou naší alfou a omegou.

 

Zkušenosti, které zakládající partnerka kanceláře - Petra Nováková - nabyla při svém působení na Nejvyšším správním soudu, pozdější spoluprací se společností PricewaterhouseCoopers či v rámci Legislativní rady vlády, nám umožňují poskytovat osvědčené, efektivní a především vysoce odborné právní služby v mnoha oblastech veřejného práva.

Specializace

Daňové řízení, včetně navazujícího soudního řízení

 

Disponujeme bohatými zkušenostmi při zastupování klientů v rámci daňových řízení, zejména při daňových kontrolách
či postupech k odstranění pochybností, a v navazujících řízeních před odvolacím orgánem či před soudy.

 

Umíme posoudit a zohlednit všechny související aspekty včetně rizik v oblasti trestního práva daňového
a poskytnout odpovídající profesionální pomoc.

 

Díky našim znalostem a praktickým poznatkům jsme schopni porozumět podnikání klienta v širších souvislostech,
včetně daňového a účetního pohledu a odvětvových specifik.

 

Komplexnost

 

Jeden odborný servis na jednom místě, od nás není třeba chodit jinam.

 

Obchodní, průmyslové či IT společnosti, advokátní nebo daňové kanceláře

 

Toto portfolio představuje naše typické klienty. Úzce spolupracovat s našimi profesními kolegy nám pomáhají i naše hodnoty,
kterými jsou mlčenlivost, profesionalita a respekt k ostatním. 

 

Správní právo, dotace, obchodní a občanské právo, právo hospodářské soutěže a ostatní právní odvětví

 

Cizí nám nejsou ani ostatní oblasti práva, se kterými se v rámci naší praxe pravidelně potkáváme.

 

Daňové právo je odvětvím úzce propojeným rovněž se soukromým právem, a proto samozřejmě zajišťujeme
komplexní služby v oblasti civilního práva a práva obchodních korporací.

 

Soudní znalectví

Poskytujeme také znalecké posudky v různých odvětvích ekonomiky, které úzce souvisejí s právními a daňovými službami,

které poskytujeme - daně, cla a odvody, finanční analýzy a rozbory hospodaření obchodních korporací, dodavatelsko odběratelské vztahy, účetní evidence.

Služby

 

Právní zastoupení Právní poradenství 

Znalecké posudky,

finanční analýzy

a rozbory

Analýzy

a stanoviska 

Přednášková činnost        Ostatní

 

 

 

 

Tým

 

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

advokátka, zakladatelka advokátní kanceláře

 

Petra je absolventkou Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Praktické zkušenosti z oblasti daňového práva získala především jako asistentka předsedy senátu Nejvyššího správního soudu a ve společnosti PricewaterhouseCoopers.

 

Je členkou Legislativní rady vlády České republiky, pracovní skupiny na daňový proces při Ministerstvu financí, disciplinárního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem a redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců. Za roky 2010, 2012 a 2016 byla zvolena "Daňovou hvězdou roku" v oblasti správy daní. 

 

Získala prestižní ocenění Právník roku 2018 v kategorii finanční právo. Čtrnáctý ročník prestižní celojustiční soutěže pořádala Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ

 

Odborný měsíčník Právní rádce zahrnul Petru v roce 2017 do prestižního přehledu významných právniček
českého advokátního světa

 

Aktivně publikuje a přednáší na témata z daňového práva. V současnosti vykonává advokacii ve společnosti Nováková + Partners, advokátní kancelář, kde se specializuje především na daňové řízení a správní právo, zastupování před správními orgány
a správními soudy a poradenství v trestních řízeních daňových.

 

 

Stručný životopis

 

 

 

 

JUDr. Ing. Radan Tesař

advokát, soudní znalec

 

Radan je advokátem od roku 2016. Před složením advokátní zkoušky působil mj. i jako advokátní koncipient v mezinárodní advokátní kanceláři PwC Legal. Radan pracoval rovněž jako podnikový právník u významné české společnosti zařazené 

do CZECH TOP 100 a v neposlední řadě získával zkušenosti ještě jako student v menší advokátní kanceláři, zaměřené 

na generální praxi. Vedle běžné právní agendy advokátní kanceláře se specializuje na daňové spory, na právní a daňové aspekty podnikání klientů a na insolvenční řízení.

 

Vykonává rovněž činnost soudního znalce, který je oprávněn zpracovávat znalecké posudky nejen pro účely soudních řízení 

v oblasti ekonomika se specializací na daně, cla a odvody, finanční analýzy a rozbory hospodaření obchodních korporací, dodavatelsko odběratelské vztahy a účetní evidence. Radan je také oprávněn sestavovat výkazy stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity ve smyslu vyhlášky č. 190/2017 Sb., pro účely insolvenčních řzení a posuzení úpadku. 

 

Kromě absolvování právnické fakulty (včetně získání titulu JUDr.) Radan dokončil i ekonomickou fakultu (Ing.), což mu umožňuje hlouběji porozumět problémům klientů nejen z právního hlediska, ale také z hlediska financí, daní a účetnictví. Své znalosti 

si rozšiřoval i na semestrálním studijním pobytu v Holandsku.

 


 

Kontakt

Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

IČO: 04673549 +420 724 373 647
DIČ: CZ04673549 novakova [at] novakovapartners.cz
   
Sídlo kanceláře:

JUDr. Ing. Radan Tesař

Chodská 1366/9 +420 724 324 266
120 00 Praha 2 - Vinohrady tesar [at] novakovapartners.cz
   
Telefonní spojení: +420 222 544 288  
E-mail: office [at] novakovapartners.cz  
Bankovní spojení: 1234567872/5500  
   

Dovolujeme si informovat, že smluvní odměna za naše právní služby vychází z dohody s klientem s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých případů. Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem (klientem) byla dne 5. 2. 2016 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o.